Sähköä luotettavasti rajan yli

2018-01-16 - Fingrid uudisti kolmen HVDC-aseman kunnossapidon yhdessä ABB:n kanssa. Nyt HVDC-yhteydet siirtävät sähköä Suomen rajojen yli ja merten ali luotettavammin kuin koskaan.

Suomi on tällä hetkellä riippuvainen tuontisähköstä huippukulutustilanteissa. Suurjännitteiset tasasähkö- eli HVDC-yhteydet siirtävät meille sähköä erityisesti Ruotsista. Vaihtosähkö muunnetaan HVDC-asemilla merikaapeleissa siirrettäväksi tasasähköksi ja taas takaisin.

”Jos tuontiyhteydessä on häiriö, puuttuva siirtokapasiteetti joudutaan korvaamaan kalliimmalla sähköntuotannolla Suomessa, esimerkiksi niin sanottua säätösähköä tuottavissa voimalaitoksissa tai Fingridin varavoimalaitoksissa”, sanoo Harri Nurminen Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridistä. Hän vastaa Fingridillä HVDC-kunnossapitosopimuksista.


Kuvassa vasemmalta HVDC-kunnossapitosopimuksista vastaava Harri Nurminen Fingridiltä ja sähköasemien palveluista vastaavan yksikön vetäjä Jari Konttinen ABB:ltä

Nurminen työskentelee vanhempana asiantuntijana yksikössä, johon Fingrid keskitti HVDC-osaamisensa vuoden 2016 alussa. Samalla se organisoi HVDC-yhteyksien kunnonhallinnan uudelleen ja jakoi vastuut kumppaniensa kanssa. ABB vastaa Suomen ja Ruotsin kantaverkot yhdistävien Fenno-Skan 1:n ja 2:n sekä Suomen ja Viron kantaverkot yhdistävän Estlink 1:n Suomen puoleisten HVDC-asemien kunnossapidosta. Uudistuksen tavoitteena oli panostaa voimakkaammin HVDC-yhteyksien käytettävyyden ja luotettavuuden kehittymiseen.

”Häiriöiden määrä Fingridin HVDC-yhteyksillä putosi melkein puoleen jo ensimmäisenä vuonna, ja häiriöiden keskimääräinen kesto on lyhentynyt tätäkin merkittävämmin. Vuonna 2017 ei ollut yhtään häiriötä Suomen ja Ruotsin välisissä Fenno-Skan-yhteyksissä. Häiriöihin liittyviä tekijöitä on useita, mutta on selvää, että HVDC-yhteyksien kunnonhallintaan panostaminen on tuottanut tulosta ja kunnossapitotoiminta on kokonaisuutena kehittynyt uudelle tasolle”, Nurminen kertoo.

Nopeasti kiinni häiriöihin
HVDC-järjestelmien häiriötilanteissa Fingrid hälyttää ABB:n päivystävän asiantuntijan asemalle selvittämään mitä on tapahtunut ja mitä on tehtävä häiriöttömän yhteyden palauttamiseksi. Vian haussa hyödynnetään myös etäyhteyksiä, joiden avulla muodostetaan alustava tilannearvio HVDC-järjestelmän tuottamista hälytyksistä ja tapahtumailmoituksista, mitkä ovat tarvittavat toimet vian korjaamiseksi ja HVDC-yhteyden käytön palauttamiseksi.

”Alussa on tärkeää muodostaa mahdollisimman nopeasti mahdollisimman hyvä arvio siitä kuinka kauan yhteys on poissa käytöstä”, Nurminen sanoo. Arvioinnin jälkeen ABB:n asiantuntijat aloittavat korjaustyöt. Tavoitteena on myös löytää tapahtuman juurisyy, jotta vastaavanlaisilta häiriöiltä vältyttäisiin tulevaisuudessa.Monipuolista osaamista
Sähkövarmuus Suomessa on siis yhä riippuvaisempi HVDC-kunnossapidon toiminnasta. HVDC-asiantuntijoiden työlle kohdistuukin paljon painetta kun vian vaikutukset ovat suuret ja HVDC -järjestelmä on haastava tekninen kokonaisuus. Tasasähköteknologian asiantuntemus auttaa pitkälle, jos jokin komponentti on vioittunut HVDC-aseman päävirtapiirissä. Mutta vika voi olla yhtä lailla automaatiojärjestelmän piirikortissa tai vaikkapa jäähdytysjärjestelmässä. ”Kullakin tiimin jäsenellä on yleisosaamisen ohella omaa erikoisosaamista, jota puolestaan muut voivat hyödyntää”, kertoo ABB:n HVDC-palvelujen projektipäällikkö Ari-Pekka Laakkonen. Hän toteaa, että harvinaisimpien vikojen tapauksessa sekä juurisyiden selvittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä ABB:n sekä Fingridin asiantuntijoiden kanssa. ”Tärkeää on myös asiakkaan kanssa yhdessä sovitut prosessit ja toiminnan jatkuva kehittäminen”.


HVDC-järjestelmä – yhä tärkeämpi osa Suomen voimajärjestelmää
Fingridin hallitsema kantaverkko on osa pohjoismaiden yhteistä sähköjärjestelmää ja yhteisiä sähkömarkkinoita. Suurjännitteiset tasasähköyhteydet eli HVDC-yhteydet Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välillä muodostavat yli 40 % Suomen kantaverkon rajasiirtokapasiteetista. 2015 otettiin käyttöön myös ABB:n toimittama Naantalin ja Ahvenanmaan välinen 100 MW HVDC-yhteys. Järjestelmän toiminnollisuus varmistetaan ABB:n HVDC -palveluilla. ABB on HVDC-teknologian pioneeri ja toimittanut yli puolet maailman HVDC-järjestelmistä.

ABB:n HVDC-yhteydet Suomessa

Fenno-Skan 1
- Rauma – Dannebo, Ruotsi
- vuodesta 1989
- 500 MW

Fenno-Skan 2
- Rauma – Finnböle, Ruotsi
– vuodesta 2011
– 800 MW

EstLink 1
- Espoo – Harku, Viro
- vuodesta 2006
- 350 MW

ÅlLink
- Naantali – Ytterby, Ahvenanmaa
- vuodesta 2015
- 100 MW

ABB:n HVDC Care -kunnossapitoratkaisu 2016–2020
Sisältää muun muassa:
  • HVDC-asiantuntijoiden 24/7 varallaolon, häiriöselvityksen ja viankorjauksen
  • Ennakoivan kunnossapidon, mm. vuosihuollot
  • Asemien ja järjestelmien tarkastukset
  • Kunnossapitotoiminnan kehityksen yhdessä asiakkaan kanssa

    Haku    YHTEYDENOTTO