Rätt temp på Dafgårds

Rätt temperatur i varje produktionsmoment är viktigt i livsmedelsindustrin. På Dafgårds i Källby håller 800xA koll på tusentals mätpunkter.

För åtta år sedan beslutade Dafgårds att det var dags att titta över befintliga SCADA-systemet (produktionsövervakning och datainsamling) som började bli otillräckligt.

Efter utvärderingar och jämförelser fastnade Dafgårds för ABB:s system 800xA. För en livsmedelsindustri som Dafgårds är systemets viktigaste funktion temperaturövervakning.
"För oss är det väldigt viktigt med rätt temperatur i varje del av produktionen. Med det här systemet kan vi läsa av tusentals temperaturer i realtid, och dessutom i efterhand se hur temperaturen varierat under processen", säger Anders Dafgård, tekniskt ansvarig på företaget.

Hög kvalitet på teknik såväl som på råvaror är viktigt, från vänster: Svante Olausson, Magnus Högstedt (ABB) Anders Apell, samt teknisk chef Anders Dafgård.


Farligt temperaturspann
Temperaturspannet som ska undvikas när det gäller mat är 8-72 grader.
"I en produktionsprocess måste kyla tillföras för att temperaturen ska sjunka tillräckligt snabbt", förklarar Anders Dafgård. Temperaturdata från alla processer sparas i minst två år för att kunna spåra händelser om något fel skulle uppstå.

De senaste tre åren har Dafgårds arbetat hårt för att kunna utnyttja 800xA:s möjligheter. Kompetensen har höjts genom att Svante Olausson, driftansvarig för 800xA, och Eddy Andersson, ansvarig för utveckling av el och automatik, utbildats vid ABB i Västerås.
"Vi tog fram en egen lösning med strukturer, objekt och annat som var helt anpassad efter våra behov", säger Svante Olausson.

"Att utvecklarna även är användare har varit en styrka. Eftersom de byggt något som de själva vill, är lösningen användarvänlig även för övrig personal", säger JanÅke Karlsson, medieansvarig på Dafgårds.

Larmsystem
Utvecklingsarbetet har resulterat i ett larmsystem i fem klasser. Om ett fel uppstår i produktionen går ett larm till ansvarig persons telefon och via mejl. Om inte larmet kvitteras inom en viss tid skickas meddelandet vidare i en larmkedja. Via en dator går det att läsa av temperaturer i alla produktionslokaler och i olika kylmedier. Man kan också, även från en jourdator i hemmet, göra felanalyser, starta och stoppa processer, manövrera frysrum och ventilation med mera.

Användarvänligt
Magnus Högstedt, branschansvarig för livsmedel på ABB, tycker att Dafgårds är ett bra exempel på hur 800xA kan användas som ett överordnat system. Även inom livsmedelsindustrin, där överordnade SCADA-system än så länge är ganska ovanliga.
"Och i det här fallet har kunden valt att göra mycket utvecklingsarbete och programmering själv. Att man lyckats så bra visar att systemet är användarvänligt", säger Magnus Högstedt.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2013

FAKTA

Dafgårds (Gunnar Dafgård AB) grundades 1937 i Källby. Producerar frysta och kylda livsmedel för restaurang, storkök och konsument (80 procent Sverige och 20 export). Dafgårds har ungefär 1 000 anställda.

ABB levererade styrsystem 800xA, tio operatörsplatser och larmsändning vis SMS. ABB stod också för utbildning i Västerås och konsulthjälp under utvecklingsarbetet på plats i Källby i Västergötland.

Temperaturen kan kollas via mobilen.

Sök